ca en es

QUÈ FEM?

 

1. CREAR ESPAIS EDUCATIUS PER A LES FUTURES GENERACIONS

Els infants nascuts  l’any 2014 finalitzaran els seus estudis universitaris l’any 2036 i es jubilaran l’any 2079. No sabem com serà el món l’any 2036, però de ben segur que una mica diferent . Per aquest motiu volem crear els espais educatius on les futures generacions es desenvoluparan de la mà dels centres educatius pioners que creen les linies pedagògiques del futur. Creiem  que l’espai és part integrant de l’esdeveniment educatiu.

QUE FEM 1

 

 2. CONNECTAR CONEIXEMENTS TRANSDISCIPLINARS AL SERVEI DELS INFANTS

El coneixement, la ciència i el món avança a ritme trepidant. Volem que aquelles disciplines científiques que ens ofereixen noves interpretacions  l’individu i l’aprenentatge influenciin el nostre treball: neurociència, neuroeducació, psicologia, psiquiatria, ergonomia… ; com també  les noves visions que aporta la pedagogia, magisteri, sociologia i antropologia per tal de construir les bases del futur.

QUE FEM 2

 

3. INCORPORAR LES NOVES TECNOLOGIES

L’impacte de les TIC ha canviat la forma com vivim , ens relacionem i ens comuniquem arreu del món. No només tenim un accés infinit al coneixement sinò que tenim una nova dimensió virtual de la realitat que altera continuament el món tal com l’hem conegut. Els centres educatius han de formar part de la nova societat digital i això significa anar molt més enllà de l’ordinador com a eina. Implica preguntar-se reflexionar continuament sobre què és l’educació del SXXI.

QUE FEM 3

 

4. CREAR NOVES EXPERIÈNCIES EDUCATIVES A PARTIR D’AULES I MOBILIARI FLEXIBLE

Una aula convencional escolar està composada per una distribució rígida de taules i cadires. A partir d’una reflexió i transformació dels elements podem crear nous escenaris on l’aprenentatge succeix de manera diferent  gràcies a les noves possibilitats escenogràfiques creades.

QUE FEM 4

 

Abril 2014